ทรัพยากรมนุษย์

สภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นพิษ: สัญญาณให้รับรู้

สภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นพิษก่อให้เกิดความไม่พอใจและไม่สบายตัว สัญญาณบางอย่างสามารถช่วยให้เราสังเกตเห็นและดำเนินการได้

จะปฏิเสธข้อเสนองานได้อย่างไร?

คุณต้องปฏิเสธข้อเสนองานหรือไม่? ต่อไปนี้เป็นวิธีดำเนินการเพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับ บริษัท และไม่ขัดขวางคุณจากการติดต่อกับพวกเขาในอนาคต

ประสบความสำเร็จในการทำงาน: ทำอย่างไร?

ความสำเร็จในการทำงานมีกฎเกณฑ์หลายประการที่ต้องเคารพซึ่งจะทำให้เกิดความพึงพอใจที่จำเป็นเพื่อให้สามารถรู้สึกว่าในชีวิตของเราเรามีความสมดุลและความผาสุกในที่ทำงาน

เขียนจดหมาย

การเขียนจดหมายสมัครงานมีความสำคัญมากเนื่องจากเป็นการเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมให้กับสิ่งที่มีอยู่ในประวัติย่อของหลักสูตรของเรา

ถูกทำลายโดยงาน: ระฆังปลุก

บางครั้งการไม่สังเกตเห็นสัญญาณบางอย่างที่บ่งบอกว่าเราถูกทำลายจากงานก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้เราตั้งคำถามกับทัศนคติของเราจากมุมมองของมืออาชีพ

คำถามที่ไม่ควรถามในการสัมภาษณ์งาน

7 คำถามที่ไม่ควรถามในการสัมภาษณ์งาน เราจะได้รับคำสัมภาษณ์ที่ชัดเจนและข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากขึ้นด้วยการหลีกเลี่ยงการตกอยู่ในความผิดพลาดเหล่านี้

ศิลปะในการจูงใจผู้อื่นในที่ทำงาน

ไม่ว่าเราจะมีบทบาทอะไรก็ตามเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องทำให้เพื่อนร่วมงานรู้สึกดีขึ้น ในการทำเช่นนี้คุณต้องรู้ศิลปะในการจูงใจผู้อื่น

สภาพแวดล้อมการทำงานที่สวยงามเปลี่ยนหน้าที่เป็นความสุข

งานทำให้มนุษย์มีความสุข แต่ไม่ใช่ทุกงานที่มีค่าควรเนื่องมาจากเงื่อนไขที่ดำเนินการ สภาพแวดล้อมในการทำงานมีความสำคัญมาก

Karoshi: เสียชีวิตจากการทำงานหนักเกินไป

Karoshi 'การเสียชีวิตจากการทำงานหนักเกินไป' ได้รับการยอมรับจากทางการญี่ปุ่นว่าเป็นอุบัติเหตุในที่ทำงานตั้งแต่ปี 1989 ดูข้อมูลเพิ่มเติม