ดนตรีและจิตวิทยา

ดนตรีเพื่อการผ่อนคลาย: ประโยชน์ 10 ประการ

เราจะรู้สึกสงบภายในมากขึ้นจัดการความเครียดได้ดีขึ้นและมีสมาธิกับชีวิตประจำวันมากขึ้น คุณต้องการเหตุผลอื่น ๆ ในการเริ่มฟังเพลงที่ผ่อนคลายหรือไม่?

จิตวิทยาของเวลา: ทำไมทุกคนถึงไหลด้วยความเร็วที่แตกต่างกัน?

เวลามักจะไหลด้วยความเร็วเท่ากันสิ่งที่เปลี่ยนแปลงคือการรับรู้ของเราที่เหมือนกัน เริ่มต้นจากความคิดนี้จิตวิทยาของเวลาไปไกลขึ้นและแสดงให้เราเห็นว่าการรับรู้เวลาของเรามีผลต่อพฤติกรรมของเราอย่างไร