มะเร็งในผู้หญิง: ความวิตกกังวลส่งผลกระทบมากแค่ไหน?

การรักษามะเร็งในสตรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขานรีเวชจะต้องมีมาตรการเพื่อต่อสู้กับความวิตกกังวลและความผิดปกติทางอารมณ์อื่น ๆ