ความสำคัญของการสื่อสารด้วยอารมณ์

ล

กี่ครั้งแล้วที่เราต้องการสื่อสารอะไรบางอย่าง แต่คนอื่นตีความคำพูดของเราไปในทางที่แตกต่างจากเรามาก ความขัดแย้งส่วนตัวเกิดจากความเข้าใจผิดโง่ ๆ มากมายแค่ไหน?

เราอาศัยอยู่ในสังคมดังนั้นเราจึงพึ่งพาซึ่งกันและกันจากมุมมองที่ไม่มีที่สิ้นสุด ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความสามารถในการแสดงออกและสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งเพื่อความอยู่รอดและการฝึกฝนอย่างเข้มข้น ชีวิตทางสังคม ที่ทำให้เราพึงพอใจในระดับส่วนบุคคลเราจำเป็นต้องพัฒนาทักษะการสื่อสารของเราเคล็ดลับที่เป็นประโยชน์ที่ควรคำนึงถึงเพื่อให้แน่ใจว่ามีการสื่อสารทางอารมณ์ที่เพียงพอ

  • สังเคราะห์ไม่ซ้ำซาก . เมื่อเราพูดซ้ำข้อความของเราหลาย ๆ ครั้งโดยให้คำอธิบายมากเกินไปคู่สนทนาของเราอาจรู้สึกไม่คุ้มค่าเช่นถ้าเราคิดว่าเขาไม่เข้าใจสิ่งที่เรากำลังพูด แต่เป็นไปได้เสมอที่จะแสดงแนวคิดที่ลึกที่สุดและสำคัญที่สุดด้วยวิธีง่ายๆหลีกเลี่ยงการพูดซ้ำตัวเองและให้คำชี้แจงที่ไร้ประโยชน์
  • ตรงประเด็นพยายามให้เป็นรูปธรรม เพื่อให้ การสื่อสาร มีประสิทธิภาพเราต้องแสดงออกอย่างเฉพาะเจาะจงและชัดเจน ละทิ้งความคลุมเครือและความเข้าใจทั่วไปพูดในสิ่งที่คุณต้องการ หากคุณแสดงออกอย่างตรงไปตรงมาคุณจะได้รับผลที่ดีกว่ามาก
การสื่อสาร
  • อย่าย้อนรอยก้าวของคุณ การดึงปัญหาที่ฝังมานานหรือความแค้นเก่า ๆ ออกไปไม่ได้ทำประโยชน์ใด ๆ และมี แต่จะทำให้คุณมีปัญหาและความทุกข์ เป็นความจริงที่ว่าอดีตจะมีประโยชน์อย่างมากในการชี้ทางไปข้างหน้า แต่ถ้าเราเต็มใจที่จะพิจารณามันในทางบวกนั่นคือพยายามเรียนรู้จากมัน ขุดไฟล์ ที่ผ่านมา หากไม่มีจุดประสงค์ในการเรียนรู้บทเรียนก็จะไม่ให้ผลลัพธ์ที่ดี
  • หาเวลาและสถานที่ที่เหมาะสมในการพูดคุย เห็นได้ชัดว่ามีหัวข้อที่ไม่สามารถพูดได้ในที่ใด ๆ เมื่อเราต้องสื่อสารข่าวสารที่ยากลำบากกับใครสักคนควรทำในบริบทส่วนตัว ในทางตรงกันข้ามถ้าเราต้องทำ ชมเชย หรือแสดงความยินดีกับใครสักคนก็ควรทำในที่สาธารณะเพื่อให้คนอื่นได้ยินเช่นกัน คำชมของเราไม่จำเป็นต้องมากเกินไป แต่ถ้าเราแสดงความยินดีกับใครบางคนอย่างเป็นธรรมชาติและมั่นใจคน ๆ นั้นจะรู้สึกมีค่าอย่างแน่นอน
  • ระบุหัวข้อแยกกันทีละหัวข้อ ไม่แนะนำให้จัดการหลายหัวข้อเข้าด้วยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน บางครั้งเราก็จมอยู่กับความต้องการที่จะ 'ใช้ประโยชน์' ในช่วงเวลาที่เราคิดประเด็นยาว ๆ ที่เราเปิดทิ้งไว้ แต่สิ่งที่เป็นไปได้มากที่สุดก็คือพฤติกรรมนี้สร้างความรำคาญให้คู่สนทนาของเรา
ขาดการสื่อสาร
  • ให้ความสนใจกับการสื่อสารที่ไม่ใช่คำพูด . สิ่งที่เราพูดเป็นคำพูดไม่ใช่ทุกอย่าง ท่าทางของคุณน้ำเสียงและระดับเสียงของคุณตลอดจน การแสดงออกของใบหน้าของคุณ พวกเขาต้องสอดคล้องกับสิ่งที่คุณกำลังพูด มิฉะนั้นข้อความจะหายไป สิ่งที่คุณพูดมีความสำคัญพอ ๆ กับวิธีที่คุณพูด
  • อย่าพูดถึงระบบสูงสุด เมื่อเราพูดสิ่งต่างๆเช่น 'ทำสิ่งเดียวกันเสมอ' เรากำลังติดป้ายกำกับผู้คนโดยทั่วไปซึ่งอาจไม่เป็นความจริง หากเราแสดงออกด้วยน้ำเสียงเหล่านี้แสดงว่าเราไม่ยุติธรรมและไม่ซื่อสัตย์อย่างยิ่ง เมื่อเราต้องการแก้ปัญหาเป็นเรื่องดีที่จะพยายามปรับความเข้าใจในสิ่งที่เรากำลังพูดโดยใช้สำนวนเช่น 'บางครั้ง' หรือ 'บ่อยครั้ง' ซึ่งจะทำให้คู่สนทนาของเรารู้สึกสบายใจมากขึ้น
  • เมื่อคุณต้องแสดงความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์ให้อ้างถึงพฤติกรรมไม่ใช่บุคคล ส่วนใหญ่เมื่อเกิดสถานการณ์เช่นนี้สิ่งที่ทำให้เรารู้สึกแย่ไม่ใช่ตัวคนเอง แต่เป็นวิธีที่พวกเขาประพฤติในบริบทที่ชัดเจนนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจความแตกต่างระหว่างทั้งสองและเพื่อให้ชัดเจนในคำพูดของเรา

สรุปได้ว่าการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเป็นงานศิลปะที่แท้จริงและควรค่าแก่การพยายามปรับปรุงมากขึ้นเรื่อย ๆ

วิธีหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดและความเข้าใจผิดในการสื่อสาร

วิธีหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดและความเข้าใจผิดในการสื่อสาร

การสื่อสารที่มีประสิทธิผลเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล อะไรคือข้อผิดพลาดบ่อยที่สุดที่เราทำเมื่อพูดคุยกับคนอื่น?

ภาพปกได้รับความอนุเคราะห์จาก smarnad - freedigitalphotos.net