ความคาดหวังในความสัมพันธ์คู่

ความคาดหวังที่มากเกินไปสามารถสร้างปัญหาร้ายแรงต่อความมั่นคงของความสัมพันธ์ฉันท์คู่รัก เป็นกับดักที่แท้จริงที่ควรหลีกเลี่ยง