สุขภาพความสัมพันธ์

บล็อกหรือกำจัด: กลยุทธ์เย็นชาในการปิดความสัมพันธ์

เราทุกคนใช้คำสั่งเพื่อบล็อกหรือลบ 'เพื่อน' บนโซเชียลเน็ตเวิร์กของเรา เป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำความสะอาดและบางครั้งก็จำเป็นด้วยซ้ำ

กลไกการควบคุมที่ซ่อนอยู่ในความสัมพันธ์

ในความสัมพันธ์แบบคู่หรือระหว่างพ่อแม่และลูกจะมีการกำหนดกลไกการควบคุม สิ่งเหล่านี้เป็นกลยุทธ์ที่ซ่อนอยู่ซึ่งมักจะตรวจพบได้ยาก

ความสัมพันธ์ที่สมดุลเพื่อเรียนรู้ที่จะรัก

ในการมีความสัมพันธ์ที่สมดุลสิ่งสำคัญคือต้องพยายามมีพฤติกรรมที่เท่าเทียมกันและเคารพซึ่งกันและกัน อยู่ด้วยกันอย่างสบายใจ แต่ก็อยู่คนเดียวด้วย