ไม่มีความสุขในการทำงาน: จะทำอย่างไร?

เมื่อคุณไม่มีความสุขในการทำงานเรามักจะได้ยินว่าการรักษาคือการมองหาวิธีการรักษาใหม่ แต่ด้วยความยากลำบากตามวัตถุประสงค์จึงเป็นไปไม่ได้เสมอไป