ผู้เขียน

Daedalus: นักประดิษฐ์ผู้ยิ่งใหญ่ในเทพนิยายกรีก

Daedalus เป็นนักประดิษฐ์สถาปนิกและประติมากรชาวกรีกตามตำนานเทพเจ้ากรีกเขาสร้างเขาวงกตที่มีชื่อเสียงสำหรับกษัตริย์ไมนอสแห่งครีต (เหนือสิ่งอื่นใด)

นอกเหนือจากฟรอยด์: โรงเรียนและผู้เขียนจิตวิเคราะห์

ความพยายามในการทำจิตวิทยามีมากมายในประวัติศาสตร์ วันนี้เราจะกล่าวถึงผู้เขียนจิตวิเคราะห์ต่างๆโดยเปรียบเทียบกับทฤษฎีของฟรอยด์