ศิลปะและจิตวิทยา

ศิลปะเหนือจริงและจิตวิเคราะห์

ศิลปะเซอร์เรียลิสต์เป็นมากกว่าความงามทางสายตา: มีเป้าหมายเพื่อปลดปล่อยมนุษย์จากความคิดที่มีเหตุผลเพื่อนำเขาไปสู่โลกมหัศจรรย์ของอัตตา

จิตวิเคราะห์และศิลปะการเชื่อมโยงนอกเหนือจากจิตไร้สำนึก

จิตวิเคราะห์และศิลปะเป็นสองทรงกลมที่แตกต่างกัน แต่เชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิด จะอธิบายความสัมพันธ์ที่มีสิทธิพิเศษนี้ได้อย่างไรโดยเริ่มจากฟรอยด์

สตรีทอาร์ต: การแสดงออกทางศิลปะบนท้องถนน

ในบรรดาศิลปะแขนงต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปแบบหนึ่งกำลังได้รับความนิยมอย่างมาก นี่คือสตรีทอาร์ตซึ่งเป็นการแสดงศิลปะบนท้องถนน